Skip to content

حامی توسعه فناوری
در صنعت نفت

خدمات ما

ما همواره در حال طراحی ابزارهای جدید هستیم

خرید تضمینی تولید بار اول

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در جهت توسعه فناوری و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، با امضای قراردادهای “مشارکت در تجاری سازی تولید بار اول”، بازار تجهیزاتی که برای اولین بار در کشور تولید می­شوند را تضمین
توضیحات بیشتر

سرمایه گذاری خطر پذیر

ما در طرح‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری که از ایده اولیه فراتر رفته و در مراحل بالاتر از Stage 1 قرار دارند و در الویت‌های سرمایه گذاری این صندوق مشغول به فعالیت می‌باشند، سرمایه گذاری می‌کنیم. پروسه سرمایه گذاری خطرپذیر
توضیحات بیشتر

ارائه ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با هدف ارتقای ظرفیت فعالیت اقتصادی شرکت های فناور و دانش بنیان و به استناد آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب هیئت محترم وزیران ؛ انواع ضمانتنامه را همانند دیگر بانک های تجاری به
توضیحات بیشتر