Skip to content

اگر لازم باشد تولید نفت کشور در شرایط امروز کشور به سرعت افزایش یابد بهترین راه حل چیست؟

بهبود تولید چاه محور (Well Production Enhancement) یکی از سریعترین و کم‌هزینه‌ترین روش های افزایش تولید نفت خام در دنیا است. اساساً روش‌های بهبود تولید در دنیا در سه بخش؛ چاه محور  (Well Production Enhancement) ، تاسیسات سطح الارضی محور (Surface Facility Improvement) و مخزن محور(Enhanced Oil Recovery) تعریف می‌شوند که زمان اجرای آنها به ترتیب؛ حداقل شش ماه، دو سال و سه سال است. روش‌های بهبود چاه محور را می توان در چاه‌های درحال تولید ولی کم بازده و همین طور چاه‌های غیرفعال پیاده کرد. سالانه درصدی از چاه‌های تولیدی شرکت ملی نفت به عنوان چاه‌های غیرفعال از مدار تولید خارج می‌شود. آنچنانکه در حال حاضر حدود 2000 حلقه چاه از مجموع 5500 حلقه چاه‌های حفاری شده شرکت ملی نفت به عنوان چاه‌های بسته، متروکه و معلق دسته بندی شده و در مدار تولید نیستند. چاه‌های کم بازده و غیرفعال شرکت‌های تولیدکننده نفت خام بهترین بستر برای انجام فعالیت پژوهشگران و فناوران در زمینه خلق و پیاده سازی فناوری‌های جدید چاه محور و همینطور بهترین فرصت برای ایجاد شرکت‌های استارتاپ و فناور و دانش‌بنیان نوپا در زمینه Services Well  است.

گزارش کامل احیای چاه‌های غیرفعال و کم بازده را با کلیک بر روی تصویر زیر می‌توانید مطالعه کنید.