Skip to content

هدایت منابع به طرح‌های فناور و دارای ارزش افزوده

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنعت نفت به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار خطرپذیر تخصصی حوزه نفت با هدف ارتقا فضای نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت تزریق مستقیم نقدینگی و گرفتن سهام و یا دادن وام قابل تبدیل به سهام بر روی طرح های نوآور و دانش‌بنیان حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌باشد.

اولویت‌های سرمایه گذاری صندوق نفت به شرح ذیل می‌باشد:

  • فناوری‌های نوین اکتشاف، حفاری، استخراج و احیای چاه‌های نفتی
  • ساخت تجهیزات پیشرفته صنعت نفت
  • کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی و حمل و نقل عمومی
  • مواد شیمیایی پیشرفته
  • دیجیتالی کردن صنعت نفت
  • لایسنس‌ها و فرایندها
  • خدمات مالی و مدیریتی نوین در صنعت نفت
  • تصفیه پساب واحدهای صنعتی در صنعت نفت و کاهش مصرف آب
  • HSE

شرکت‌های فناور، استارت‌آپ‌های فعال و کارآفرینان در این حوزه می‌توانند با توجه به فرایند ذیل درخواست خود را به صندوق بفرستند.

  1. ارسال طرح به ایمیل vc@ioiv.ir توسط متقاضی با توجه به فایل راهنمای ذیل
  2. بررسی مدارک توسط صندوق و اطلاع رسانی به متقاضی در صورت کسری مدارک
  3. بررسی طرح در کمیته سرمایه گذاری صندوق و اطلاع رسانی به متقاضی در صورت نیاز به مدارک تکمیلی و جلسات حضوری
  4. اعلام رد یا قبول طرح در کمیته سرمایه گذاری به متقاضی (در صورت رد طرح، امکان درخواست مجدد پس از دوره یکماهه و رفع دلائل رد طرح، وجود دارد)
  5. ارزیابی شرکت یا استارتاپ توسط صندوق و اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضی
  6. مذاکره صندوق و متقاضی در مورد نحوه ورود صندوق به عنوان سهامدار جدید در ساختار شرکت
  7. انعقاد قرارداد و اجرای آنی

 

خدمات همزمان اعتباری و سرمایه‌گذاری

 

صندوق به منظور بهره‌وری حداکثری مشتریان از خدمات خود اقدام به ایجاد خدمات اعتباری و سرمایه‌گذاری همزمان برای مشتریان خود نموده است. جزییات طرح خدمت همزمان اعتباری و سرمایه­ گذاری به شرح ذیل است:

این خدمت به شرکت‌های متقاضی با شرایط زیر اختصاص داده خواهد شد:

 • شرکت‌هایی که فروش محصولات و خدمات آن‌ها بیش از 200 میلیارد تومان است.
 • یا حائز شرایط حقوق صاحبان سهام بیش از 30 میلیارد تومان باشند.

مشخصات خدمات مطرح شده:

 • صدور ضمانت‌نامه‌های قراردادی
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طرح‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها متناسب با میزان وثیقه نقدی لازم برای ضمانت‌نامه‌ها، در قالب وام قابل تبدیل به سهام

اولویت‌های سرمایه‌گذاری

الویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به شرح زیر می‌باشد:

HSE

خدمات مالی و مدیریتی نوین در صنعت نفت

دیجیتالی کردن صنعت نفت

مواد شیمیایی پیشرفته

تصفیه پساب واحدهای صنعتی در صنعت نفت و کاهش مصرف آب

فناوری‌های نوین اکتشاف، حفاری، استخراج و احیای چاه‌های نفتی

لایسنس ها و فرآیند ها

کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی

ساخت تجهیزات پیشرفته صنعت نفت