Skip to content

هدایت منابع به طرح‌های فناور و دارای ارزش افزوده

اولویت‌های سرمایه‌گذاری

الویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به شرح زیر می‌باشد:

تجاری سازی تولید بار اول

لایسنس ها و فرآیندها

انرژی ها و سوخت های جایگزین

مواد شیمیایی پیشرفته

کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی

احیای چاه های نفتی و فناوری های استخراج

ابزارهای نوین مالی در صنعت نفت

کاهش مصرف آب شیرین و بازیافت آب

اینترنت اشیا و دیجیتالی کردن صنعت نفت

فرآیند سرمایه‌گذاری

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار خطرپذیر آماده سرمایه‌گذاری بر روی طرح های نوآور و دانش‌بنیان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه می‌توانند درخواست سرمایه‌گذاری خود را به پست الکترونیکی ما با توجه به فایل راهنمای ذیل ارسال نمایند.

راهنمای ارسال درخواست
Insurance, Finance Insurance, Money, Protection Abstract Flat Color Icon Template
questionnaire-clipboard-evaluation-clipboard-with-blank-checklist-form-planning-project-assessment-analyzing-data-collecting-vector-illustration-design-mobile-web-graphics_1200-265

اخبار و مقالات سرمایه‌‌گذاری

پورتفوی سرمایه‌گذاری

اخبار

اخبار
portfolio