داستان ما

Image

قرارداد سرمایه گذاری

اسفند 1399

فرادید

اسفند 1399

اردیبهشت 1400

پروژه پکیج واحد تصفیه (EO)

مهر 1400

پروژه تصفیه آب (EDI)

مهر 1400

آذر 1400

اولین قرارداد تکیه گاه با شرکت حفاری پارسیان کیش

اسفند 1400

شرکت ایده کاوان صنعت پردیس

اسفند 1400

خرداد 1401

تأمین مالی جمعی شیمی پژوهان ناصر خسرو

مهر 1401

تأمین مالی جمعی کاسپین مدار

مهر 1401

بهمن 1401

قرارداد پاترونت

تفاهم نامه ها

آذر 1401

تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

آذر 1401

آذر 1401

پژوهشگاه صنعت نفت

آذر 1401

شرکت نفت و گاز اروندان

آذر 1401

آذر 1401

تفاهم نامه صنایع پیشرفته رضوی

نقاط عطف صندوق

آذر 1398

تأسیس صندوق

آذر 1398

دی 1399

شروع رسمی فعالیت

دی 1399

ارائۀ اولین خدمت صندوق

دی 1399

بهمن 1399

اولین جلسه مجمع عمومی

آذر 1401

اولین افزایش سرمایه

آذر 1401

تسهیلات

بهمن 1400

تسهیلات بند الف تبصره 18 1400

بهمن 1400

اسفند 1401

عاملیت تسهیلات بند ه تبصره 18 شرکت ملی گاز

اسفند 1401

اسفند 1401 عاملیت تسهیلات بند ه تبصره 18 شرکت ملی نفت

اسفند 1401

اسفند 1401

عاملیت تسهیلات بند ه تبصره 18 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اردیبهشت 1402

تسهیلات بند الف تبصره 18 1401

اردیبهشت 1402

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Image
Image
Image
Image
Image
Image

موفق شدیم نظرتون رو جلب کنیم؟!

با عضویت در خبرنامه ما در جریان آخرین اخبار و اتفاقات حوزه سرمایه گذاری باشید، عضو شوید.
Image