دومین قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر

دومین قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در بهار 1400 امضا شد.

در تاریخ 6 اردیبهشت‌ماه، دومین قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت وام قابل تبدیل به سهام میان صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شتابدهنده آبان، با حضور آقایان مسعود جعفری اصطهباناتی مدیرعامل صندوق‌ و آقایان موسی‌الرضا ابوچناری، مهدی شفیعی قاسمی و حمید نجارزادگان از شرکت آتیه‌سازان آب و انرژی امضا گردید.

 شتابدهنده آبان از سال 98 اقدام به طراحی پکیج واحد تصفیه EO برای از بین بردن COD موجود در پساب‌های صنعتی در زمان بسیار کم، کرده‌اند.

کاربردی بودن محصول و حافظ محیط‌زیست بودن طرح در کنار توانایی و دانش بالای اعضای تیم، از دلایل مهم سرمایه‌گذاری در این طرح بوده‌است