ابلاغ الزام پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌ پژوهش و فناوری صنعت نفت

وزیر نفت در تاریخ 19 دی 1401، حسب بند 4 تصویب‌نامه شماره 5211/ت57592ه تاریخ 22/1/1400 هیأت وزیران و باتوجه به ماده (4) قانون جهش دانش‌بنیان مصوبه مجلس شورای اسلامی تاریخ 31/2/1401، پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری از جمله صندوق پژوهش وفناوری صنعت نفت را به تمام شرکت‌های تابعه ابلاغ نموده است. متن ابلاغیه دراینجا قابل مشاهده است.
Image