اتمام مهلت ثبت درخواست تسهیلات بند الف تبصره 18 وزارت نفت

 به اطلاع متقاضیان گرامی می رساند مهلت ثبت درخواست تسهیلات بند الف تبصره 18 وزارت نفت به پایان رسیده است و در صورت عدم تکمیل ظرفیت در دوره فعلی مجددا فراخوان ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.

Image