امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت وهلدینگ انرژی سینا

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و هلدینگ انرژی سینا امضا شد.

آیین امضای این تفاهم‌نامه 19 اردیبهشت 1403 در غرفه این صندوق در حضور آقایان حمید حیدری مدیرامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل هلدینگ انرژی سینا برگزار شد.

با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه طراحی و اجرای روش‌های تامین مالی در پروژه‌های مربوط به صنایع وابسته در راستای توسعه تکنولوژی در صنعت نفت با بسترسازی برای هم‌افزایی بین بازیگران زیست‌بوم نوآوری صنایع وابسته با رویکرد توسعه فناوری  ساخت داخل تجهیزات و خدمات فراهم خواهد شد.

Image