امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و پلتفرم حلال فاند

 در بیست و هشتمین نمایشگاه بین ‎المللی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و حساب‌یاری امین ملل (پلتفرم حلال فاند) تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به موجب این تفاهم‌نامه بستر همکاری مستمر طرفین در راستای ایجاد امکان کارآفرینی، نوآوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود تامین مالی جمعی، سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط و رونق زیست‌بوم کارآفرینی ایران و ایجاد ارتباط سازنده میان بخش‌های مختلف صنعت با کسب ‌وکارها در سطح کشور از طریق سامانه تامین مالی جمعی، فراهم خواهد شد.

Image