بازدید جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت از غرفه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پس از آیین رسمی گشایش این نمایشگاه، وزیر محترم نفت، جناب آقای مهندس اوجی از غرفه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت بازدید نمود. در این بازدید مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت جناب آقای دکتر حیدری خطاب به وزیر نفت گفت:« این صندوق تاکنون از محل تسهیلات بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 1401 و بند (هـ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فعال صنعت نفت تسهیلات قابل ملاحظه‌را اختصاص داده است.» وی همچنین در ادامه سخنان خود بیان کرد که در دولت سیزدهم خدمات متنوعی به لیست خدمات صندوق اعم از ترهین مطالبات قراردادی، ارائه انواع ضمانتنامه‌ها خصوصا تعهد پرداخت، گشایش اعتبار اسناد ریالی و ارائه انواع روش‌های تامین مالی نظیر تامین مالی مبتنی بر درآمد و... اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیانی که از تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت استفاده کرده‌اند هم‌اکنون در زمینه احیای چاه‌های کم‌بازده نفت فعال شده‌اند، تصریح کرد: نخستین پروژه احیای چاه نفت به روش آلتراسونیکبا حمایت صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در شرکت نفت و گاز اروندان با موفقیت به انجام رسیده است.

در ادامه وزیر نفت خطاب به نماینده این صندوق با بیان افزایش چند برابری شرکت‌های دانش‌بنیان لزوم حمایت این شرکت‌ها را در قالب ارائه انواع روش‌های تامین مالی، خاطرنشان کرد نگاه ما برای تحقق برنامه‌های ازپیش‌تعیین‌شده به‌سمت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

Image