برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت جهت تصویب صورت‌های مالی سال 1402 و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه صندوق با حضور 100 درصدی سهامداران و ارکان مجمع در محل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برگزار گردید.

بر این اساس، در مجامع فوق‌الذکر نمایندگان صاحبان سهام ضمن تصویب صورت‌های مالی سال 1402 با افزایش سرمایه صندوق به میزان 250 میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت نمودند.

به موجب این افزایش سرمایه، سرمایه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت از 500 میلیارد تومان به 750 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

Image
Image