رویداد نهال امید

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود درحفظ و نگهداری محیط زیست در نظر دارد تا رویدادی را تحت عنوان "رویداد نهال امید" در غرفه این صندوق در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  سالن 10-11 برگزار نماید.

از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می‌آید تا در این رویداد که با هدف حفاظت از محیط زیست و کمک به توسعه آن طراحی گشته است شرکت نموده و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت را در جهت تحقق این رسالت یاری وهمراهی نمایند.

Image
Image