اعتبار اسنادی ریالی دانش‌بنیان

Image

با توجه به عدم بلوغ کامل شرکتهای دانش بنیان و کافی نبودن منابع مالی در دسترس
آنان و اندک بودن اعتبار این شرکتها نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ریسک
شکست پروژههای این شرکت ً ها که عمدتا با شرکتهای تابعه وزارت نفت همکاری
مینمایند، به علت تسویه دیر هنگام کارفرمایان نفتی بسیار بالا ارزیابی میشود که
مشکلات زیادی برای این شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد مینماید و ممکن است
آنان را با خطر ورشکستگی مواجه نماید. بدین جهت صندوق پژوهش و فناوری صنعت
نفت با عارضهیابی صورت گرفته و به منظور حمایت از این شــرکتها، در صدد است
با راه اندازی فرآیند اعتبار داخلی ریالی برای قراردادهای شــرکتهای دانشبنیان و
قراردادهای موسوم به تولید بار اول، بخشی از فشار مالی و کمبود نقدینگی وارده به این
شرکتها را با این فرآیند کاهش دهد و به رشد و پیشرفت این شرکتها کمک شایانی
نماید. در این حالت شرکتها با اطمینان بیشتری نسبت به وصول به موقع مطالبات خود
از کارفرمایان میتوانند بدون مشکل مالی پروژه های منعقده را پیش برند و در نتیجه
ریسک شکست پروژههای مرتبط به این شرکتها نیز به دلایل مذکور کاهش می یابد


با توجه به لزوم حمایت ویژه از شــرکت‌های دانش‌بنیان و لــزوم توجه ویژه به تولید محصولات
دانش‌بنیان و محصولات تولید بار اول در صنعت نفت و توسعه و حمایت از شرکت‌های تولیدکننده
محصولات و کالاهای ســاخت داخل و به منظور ارتقاء توان مالی شرکت‌های دانش‌بنیان برای
اولین بار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی"دستورالعمل اجرایی پیاده‌سازی اعتبار اسنادی ریالی
دانش‌بنیان" توسط وزیر نفت به شرکت‌های تابعه وزارت ابلاغ شد.

براساس وظایف تعیین شده در متن شیوه‌نامه، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به عنوان
مؤسسۀ عامل زیر نظر کارگروه نظارت و پیگیری، محور اجرایی این فرآیند تلقی شده و شرکت‌های
تابعه وزارت نفت نیز موظف هستند، نسبت به گشــایش حد اعتبار اسنادی ریالی نزد صندوق
پژوهش و فناوری نفت به منظور پوشش قراردادهای هدف متناسب با مفاد شیوه‌نامه اقدام نمایند.
امید اســت با ابلاغ این شــیوه‌نامه گامی رو بــه جلو جهت رفع یکــی از مهمترین دغدغه‌های
شــرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت نفت مبنی بر عــدم به‌موقع پرداخت مطالبات
توسط کارفرمایان برداشته شود.

انعقاد اولین قرارداد اعتبار اسنادی ریالی

اولین قرارداد اعتبار اســنادی ریالی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با شرکت ملی نفت
ایران به منظور اســتفاده از پتانسیل شــرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در صنعت نفت پیرامون
قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه
آن منعقد گردید.

  • طرفین قرارداد:
    • شرکت ملی نفت ایران و صندوق نفت
  • مبلغ تفاهم نامه:
    • 5۰،۰۰۰ میلیارد ریال
  • مدت تفاهم‌نامه:
    • 2 سال شمسی
Image

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

برای دریافت اخبار، مقالات  و اطلاعیه های ما ایمیل خود را وارد نمایید تا در خبرنامه ما عضو شوید
Image