Skip to content

ارائه ضمانت نامه

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با هدف ارتقای ظرفیت فعالیت اقتصادی شرکت های فناور و دانش بنیان و به استناد آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب هیئت محترم وزیران ؛ انواع ضمانتنامه را همانند دیگر بانک های تجاری به شرح ذیل صادر می نماید.

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده
 • ضمانت‌نامه حسن انجام کار
 • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانت­‌نامه گمرکی
 

فرایند بررسی درخواست متقاضی بابت اعطای حد اعتباری صدور ضمانتنامه

 1. ارسال مدارک بر اساس راهنمای فهرست مدارک با اهمیت به نشانی پستی صندوق و یا ارسال به ایمیل صندوق به info@ioiv.ir
 2. بررسی درخواست توسط مدیریت اعتبارات صندوق و برگزاری جلسات حضوری/ بازدید از شرکت یا پروژه مورد نظر
 3. ارزیابی اعتباری شرکت و طرح درخواست در ارکان اعتباری صندوق جهت تصویب حد اعتباری
 4. صدور ابلاغیه مصوبه اعتباری و ارسال آن برای متقاضی جهت اطلاع از شرایط و وثایق مورد نیاز
 5. تایید شرایط توسط متقاضی و تکمیل فرم ها و قراردادهای مرتبط و تامین شرایط و وثایق مورد نیاز
 6. صدور ضمانت نامه مورد درخواست متقاضی