Skip to content

ارائه ضمانت‌نامه

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با هدف ارتقای ظرفیت فعالیت اقتصادی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و به استناد آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب هیأت محترم وزیران؛ انواع ضمانت‌نامه را همانند دیگر بانک‌های تجاری به شرح ذیل صادر می‌نماید.

 • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
 • ضمانت‌نامه حسن انجام کار
 • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانت­‌نامه گمرکی
 

فرایند بررسی درخواست متقاضی بابت اعطای حد اعتباری صدور ضمانت‌نامه

 • ارسال مدارک بر اساس راهنمای فهرست مدارک با اهمیت به نشانی پستی صندوق و یا ارسال به ایمیل صندوق به
 • بررسی درخواست توسط مدیریت اعتبارات صندوق و برگزاری جلسات حضوری/ بازدید از شرکت یا پروژه مورد نظر
 • ارزیابی اعتباری شرکت و طرح درخواست در ارکان اعتباری صندوق جهت تصویب حد اعتباری
 • صدور ابلاغیه مصوبه اعتباری و ارسال آن برای متقاضی جهت اطلاع از شرایط و وثایق مورد نیاز
 • تأیید شرایط توسط متقاضی و تکمیل فرم‌ها و قراردادهای مرتبط و تأمین شرایط و وثایق مورد نیاز
 • صدور ضمانت‌نامه مورد درخواست متقاضی