ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترهین مطالبات قراردادی

دستورالعمل اجرایی ترهین مطالبات قراردادی در تاریخ 1 بهمن 1401 توسط وزیر نفت به تمام شرکت‌های تابعه ابلاغ شده است. در متن ابلاغیه آمده است:

با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به شماره 83806/ت57749ه تاریخ 22/7/1399 مصوب هیأت محترم وزیران و به منظور حمایت از تولید محصولات ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و تسهیل ارایه خدمات مالی و تضامین مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت نفت در سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"،  «دستورالعمل اجرایی ترهین مطالبات قراردادی» به پیوست ابلاغ می‌گردد. ضروری است اقدامات لازم توسط شرکت‌های تابعه انجام پذیرد.

 

Image