افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تصویب شد

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت با موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده این صندوق به 500 میلیارد تومان افزایش یافت.

Image

از آنجاییکه گستره فعالیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری کاملاً مبتنی بر کفایت سرمایه و توان مالی صندوق‌هاست و باتوجه به اینکه میزان سرمایه کنونی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت امکان پاسخگویی کامل به نیازهای صنعت نفت را فراهم نمی کند لذا این صندوق تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته گرفته است.

Image

در همین راستا مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در روز دوشنبه 22 خرداد با حضور 100 درصدی سهامداران و ارکان مجمع در محل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تشکیل شد و سرمایه صندوق با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران و به منظور بهبود موقعیت رقابتی صندوق، افزایش درآمدها، حمایت مناسب از طرح‌های موجود در این صنعت، افزایش پوشش ضمانت‌نامه‌ای قراردادهای صنعت نفت و افزایش حجم خدمات مالی و تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های فعال در صنعت نفت از 206 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افزایش یافت. شایان ذکر است آورده نقدی سهامداران دولتی در این مرحله از افزایش سرمایه به ارزش 103 میلیارد تومان به صورت کامل تأدیه شده است.

با تصویب این افزایش سرمایه، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت هم‌چنان بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور خواهد بود.

Image