امضای تفاهم‌نامه همکاری اجرایی گشایش اعتبار اسناد ریالی داخلی در صنعت نفت بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران

در حاشیه نخستين دوره كنفرانس و نمايشگاه مديريت فناوري و افزايش توليد دانش‌بنيان در زنجيره ارزش صنعت نفت، مقارن با هفته پژوهش مورخ 28 لغايت 30 آذر ماه سال جاری که در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌گردد، صندوق پژوهش و فناوری و صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران در خصوص اجرایی ساختن گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی در صنعت نفت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای دانش‌بنیان نمودن صنایع بزرگ در دولت سیزدهم اقدامات اثرگذاری برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در صنعت نفت طراحی و پیاده‌سازی شده است. اثرگذاری اقدامات صورت گرفته در این مسیر را می‌توان در افزایش بیش از 5 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت در طول این دولت مشاهده نمود.

یکی از مشکلات جدی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت کشور، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط کارفرمایان دولتی است. این موضوع سبب می‌شود تا روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل عدم تزریق به موقع منابع مالی با چالش‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو شود. با توجه به تاب‌آوری نسبتاً پایین شرکت‌های دانش‌بنیان در مواجه با تسویه دیرهنگام کارفرمایان دولتی ، راه‌حل اعتبار اسنادی ریالی برای قراردادهای شرکت‌های دانش بنیان از سوی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت پیشنهاد و دستورالعمل اجرایی آن تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است.

سال اجرای دستورالعمل

درصد پوشش قراردادهای تولید بار اول

درصد پوشش سایر قراردادها

سال اول

100%

20%

سال دوم

100%

100%

 

براساس این جدول راه‌اندازی این خدمت برای نخستین بار در زیست بوم دانش‌بنیان صنعت نفت سبب خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان با اطمینان کامل نسبت به وصول به موقع مطالبات خود از کارفرمایان بدون دغدغه مالی پروژه‌های منعقده را پیش برده و تنها به چالش‌های فنی در این مسیر بپردازند.

از این رو می‌توان، اعتبار اسنادی ریالی برای دانش بنیان ها در صنعت نفت را  به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای  حوزه دانش بنیان در این صنعت نام برد.

Image