امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و بانک توسعه تعاون

در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‎سازی در جزیره کیش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بانک توسعه تعاون تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

 

آئین امضای این تفاهم‌نامه‌ روز سه شنبه 16 آبان با حضور آقایان حمید حیدری، مدیرعامل صندوق نفت و محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون امضا شد.

 با امضای این تفاهم‌نامه بستر صدور ضمانتنامه تعهدپرداخت توسط صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به نفع بانک توسعه تعاون به عنوان بخشی از وثیقه جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطايي توسط بانك به شركت‌هاي معرفی شده از طرف بانک و موافقت صندوق بر اساس ضوابط و مقررات داخلی بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد.

Image