امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و بانک رفاه کارگران

در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‎سازی در جزیره کیش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با بانک رفاه کارگران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

آئین امضای این تفاهم‌نامه‌ روز سه شنبه 16 آبان با حضور آقایان حمید حیدری، مدیرعامل صندوق نفت و اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران امضا شد.

 با امضای این تفاهم‌نامه بستر صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت توسط صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به نفع بانک به عنوان تمام/بخشی از وثیقه جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک به شرکت‌های معرفی شده از طرف بانک و پرداخت بلاقید و شرط مانده بدهی متقاضی تا سقف مبلغ ضمانت‌نامه و مطابق متن ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق ایجاد خواهد شد.

دهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در جزیره کیش روز دوشنبه 15 آبان آغاز و در روز پنجشنبه 18 آبان ماه به کار خود پایان داد.

Image