سرمایه‌گذاری مشترک صندوق نفت و شناسا در شرکت پاترونت

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری شناسا نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک در پلتفورم پاترونت اقدام نمود.

پاترونت بستری آنلاین برای ارتباط مستقیم صنایع با تأمین‌کنندگان در جهت تأمین تجهیزات پروژه‌های سطح کشور است. سرمایه‌گذاری مشترک صورت گرفته در این کسب و کار موجب تسهیل روند اجرای فاز تهیه و تأمین  در  پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزۀ انرژی، شود.

یکی از چندین خدمت متنوع صندوق پژوهش و فناوری نفت در راستای توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در بخش انرژی کشور است. در این راستا صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت همواره کوشیده است تا از این طریق از ایده‌های خلاق و کسب و کارها و شرکت‌ها نوآوری که در مراحل اولیۀ رشد خود قرار دارند حمایت کند.

عقد قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری در کسب و کار آنلاین پاترونت نیز در قالب این خدمت نوین صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت انجام شده است.

Image