صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت سه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

در حاشیه اختتامیه اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش‌بنیان در صنعت نفت
صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت سه تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به منظور فراهم آوردن زمينه همكاري‌هاي سازنده براي توسعه فناوري و نوآوري در کشور و حمایت از شرکت‌هاي دانش بنيان، پنج شنبه 24 آذر در حاشیه اختتامیه اولین کنفرانس مدیریت فناوری محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت، سه تفاهم‌نامه همکاری با "شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب"، "پژوهشگاه صنعت نفت" و "شرکت نفت و گاز اروندان"  امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، این تفاهم‌نامه‌ها در راستای همکاری، تبادل اطلاعات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق طراحی و اجرای روش‌های تامین مالی در پروژه‌های مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. از محور های اصلی تفاهم‌نامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت
  • بسترسازی برای هم‌افزایی بین بازیگران زیست‌بوم نوآوری حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ‌با رویکردهای "توسعه فناوری" و "ساخت داخل تجهیزات و خدمات"
تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکت‌‌های طرف تفاهم‌نامه‌ها
Image