هفتمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسب و کارهای فناورانه در حوزه نفت

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت امروز دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1403 هفتمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسب و کارهای فناورانه در حوزه نفت با حضور اعضای محترم این کارگروه و مدیران صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برگزار شد.

 

اهم موضوعات مطرح شده در این نشست عبارتند از:

  • گزارش عملکرد تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
  • گزارش عملکرد تسهیلات بند هـ تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
  • تصمیم‌گیری در خصوص فراخوان تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1402
Image