چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی تامین مالی فرصتهای نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان

چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی تامین مالی فرصتهای نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان

در راستای حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی تامین مالی فرصتهای نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر چالش ها و فرصت ها برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه، 26 بهمن ماه 1401 – 9:00 الی 10:30

 مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش - سالن خلیج فارس

در این نمایشگاه از "خدمات نویین صندوق نفت" رونمایی خواهد شد.

Image
Image